3 công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép

3 công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép

Ba công nhân tử vong trong công ty thép

Ba công nhân tử vong trong công ty thép

Ngất trong nồi lò luyện thép, ba công nhân tử vong

Ngất trong nồi lò luyện thép, ba công nhân tử vong

Bình Dương: Ba công nhân tử vong trong lò luyện phôi thép

Bình Dương: Ba công nhân tử vong trong lò luyện phôi thép

Ngạt khí trong lò nấu phôi thép, ba công nhân tử vong

Ngạt khí trong lò nấu phôi thép, ba công nhân tử vong

Rơi xuống đáy lò thép, 3 công nhân tử vong

Rơi xuống đáy lò thép, 3 công nhân tử vong

3 công nhân ở Bình Dương tử vong tại xưởng

3 công nhân ở Bình Dương tử vong tại xưởng

Ba công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép

Ba công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép

Nguyên nhân và danh tính 3 công nhân tử vong tại lò thép ở Bình Dương

Nguyên nhân và danh tính 3 công nhân tử vong tại lò thép ở Bình Dương

Danh tính 3 công nhân tử vong trong lò thép công ty tái chế phế liệu

Danh tính 3 công nhân tử vong trong lò thép công ty tái chế phế liệu

Bình Dương: Điều tra vụ 3 công nhân tử vong trong lò của công ty thép

Bình Dương: Điều tra vụ 3 công nhân tử vong trong lò của công ty thép

Rơi xuống đáy lò thép, 3 công nhân tử vong

Rơi xuống đáy lò thép, 3 công nhân tử vong

Rơi xuống đáy lò thép, 3 công nhân tử vong

Rơi xuống đáy lò thép, 3 công nhân tử vong

3 công nhân tử vong trong lò của công ty thép ở Bình Dương

3 công nhân tử vong trong lò của công ty thép ở Bình Dương

3 công nhân tử vong trong lò luyện thép ở Bình Dương

3 công nhân tử vong trong lò luyện thép ở Bình Dương