10 năm nhặt rác ở biển Sơn Trà

10 năm nhặt rác ở biển Sơn Trà

Giảm rác thải nhựa trong học đường

Giảm rác thải nhựa trong học đường

Gần 10 năm nhặt rác dưới đáy biển: Người đàn ông biến tình yêu Sơn Trà thành hành động

Gần 10 năm nhặt rác dưới đáy biển: Người đàn ông biến tình yêu Sơn Trà thành hành động

Vị Giám đốc với thói quen... nhặt rác

Vị Giám đốc với thói quen... nhặt rác

Giám đốc mê mò mẫm đáy biển nhặt lon bia, vớt rác ở Đà Nẵng

Giám đốc mê mò mẫm đáy biển nhặt lon bia, vớt rác ở Đà Nẵng

Giám đốc mê mò mẫm đáy biển nhặt lon bia, vớt rác ở Đà Nẵng

Giám đốc mê mò mẫm đáy biển nhặt lon bia, vớt rác ở Đà Nẵng

Người đàn ông 10 năm nhặt rác ở đáy biển Đà Nẵng

Người đàn ông 8 năm lặn biển nhặt rác ở Sơn Trà

Người nhặt rác dưới đáy biển Đà Nẵng

Người 'âm thầm' nhặt rác đáy biển Đà Nẵng

Vực dậy du lịch đường sông miền Trung

Đà Nẵng: Tái đánh thức du lịch đường sông, biển đảo

Có thể mất tài nguyên du lịch sau 5 năm nữa