Gala Đàn bà 30+ ngày tôn vinh những người phụ nữ tuổi 30 +

Gala Đàn bà 30+ ngày tôn vinh những người phụ nữ tuổi 30 +

Gala Gặp gỡ đàn bà 30+ được tổ chức nhằm tôn vinh người phụ nữ độ tuổi 30, những người phụ nữ đã đi qua năm...