TAN CỬA NÁT NHÀ VÌ HỘI THÁNH TỰ XƯNG (*): Chân dung các 'thánh đồ' truyền giáo

TAN CỬA NÁT NHÀ VÌ HỘI THÁNH TỰ XƯNG (*): Chân dung các 'thánh đồ' truyền giáo

Hoạt động của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' giống hình thức… bán hàng đa cấp

Hoạt động của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' giống hình thức… bán hàng đa cấp

'Hội thánh Đức Chúa Trời' - Thủ đoạn nguy hiểm của 'tà đạo'

'Hội thánh Đức Chúa Trời' - Thủ đoạn nguy hiểm của 'tà đạo'

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở 'Hội thánh của Đức Chúa Trời' hoạt động trái phép

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở 'Hội thánh của Đức Chúa Trời' hoạt động trái phép

Cảnh tỉnh trước hội thánh tự xưng

Cảnh tỉnh trước hội thánh tự xưng

Chân dung bất hảo của các 'chấp sự' (bài 3)

Chân dung bất hảo của các 'chấp sự' (bài 3)

Bộ mặt thật của những kẻ truyền đạo trong 'Hội thánh đức chúa trời'

Bộ mặt thật của những kẻ truyền đạo trong 'Hội thánh đức chúa trời'