TAN CỬA NÁT NHÀ VÌ HỘI THÁNH TỰ XƯNG (*): Chân dung các 'thánh đồ' truyền giáo

TAN CỬA NÁT NHÀ VÌ HỘI THÁNH TỰ XƯNG (*): Chân dung các 'thánh đồ' truyền giáo

Hoạt động của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' giống hình thức… bán hàng đa cấp

Hoạt động của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' giống hình thức… bán hàng đa cấp

Cần vào cuộc xử lý nghiêm hoạt động tiêu cực liên quan 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Cần vào cuộc xử lý nghiêm hoạt động tiêu cực liên quan 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

'Hội thánh Đức Chúa Trời' - Thủ đoạn nguy hiểm của 'tà đạo'

'Hội thánh Đức Chúa Trời' - Thủ đoạn nguy hiểm của 'tà đạo'

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở 'Hội thánh của Đức Chúa Trời' hoạt động trái phép

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở 'Hội thánh của Đức Chúa Trời' hoạt động trái phép

Chân dung bất hảo của các 'chấp sự' (bài 3)

Chân dung bất hảo của các 'chấp sự' (bài 3)

Bộ mặt thật của những kẻ truyền đạo trong 'Hội thánh đức chúa trời'

Bộ mặt thật của những kẻ truyền đạo trong 'Hội thánh đức chúa trời'

Những kẻ tiêm chích ma túy, thần kinh bỗng thành thủ lĩnh tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' khiến bao người run sợ

Những kẻ tiêm chích ma túy, thần kinh bỗng thành thủ lĩnh tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' khiến bao người run sợ