Đâm chết xóm trưởng chỉ vì chuyện thi công mương nước

Đâm chết xóm trưởng chỉ vì chuyện thi công mương nước

Nghệ An: Một xóm trưởng bị đâm tử vong

Nghệ An: Một xóm trưởng bị đâm tử vong

Một xóm trưởng bị đâm chết khi thi công mương nước

Mâu thuẫn lúc thi công mương nước, xóm trưởng bị đâm tử vong

Mâu thuẫn lúc thi công mương nước, xóm trưởng bị đâm tử vong

Làm mương trước cổng nhà dân, xóm trưởng bị đâm chết

Làm mương trước cổng nhà dân, xóm trưởng bị đâm chết

Không đồng ý đào mương nước qua nhà, đâm chết xóm trưởng

Không đồng ý đào mương nước qua nhà, đâm chết xóm trưởng

Cầm dao đâm xóm trưởng tử vong để ngăn cản việc thi công mương thủy lợi

Cầm dao đâm xóm trưởng tử vong để ngăn cản việc thi công mương thủy lợi

Dùng dao đâm chết trưởng xóm vì mâu thuẫn trong lúc đào mương

Dùng dao đâm chết trưởng xóm vì mâu thuẫn trong lúc đào mương

Sát hại xóm trưởng vì mâu thuẫn khi nạo vét mương thủy lợi

Sát hại xóm trưởng vì mâu thuẫn khi nạo vét mương thủy lợi

Tạm giữ nghi can đâm chết xóm trưởng vì mâu thuẫn khi làm mương thủy lợi

Tạm giữ nghi can đâm chết xóm trưởng vì mâu thuẫn khi làm mương thủy lợi

Đâm chết xóm trưởng vì mâu thuẫn lúc thi công mương thủy lợi

Đâm chết xóm trưởng vì mâu thuẫn lúc thi công mương thủy lợi

Nghệ An: Điều tra vụ trưởng xóm bị đâm chết khi làm thủy lợi

Nghệ An: Điều tra vụ trưởng xóm bị đâm chết khi làm thủy lợi

Nghệ An: Làm mương qua trước cổng nhà dân, xóm trưởng bị đâm tử vong

Nghệ An: Làm mương qua trước cổng nhà dân, xóm trưởng bị đâm tử vong

Đâm chết xóm trưởng chỉ vì chuyện thi công mương nước

Đâm chết xóm trưởng chỉ vì chuyện thi công mương nước

Tạm giữ nghi can đâm chết trưởng xóm trước cổng nhà

Tạm giữ nghi can đâm chết trưởng xóm trước cổng nhà

Đâm chết xóm trưởng vì nạo vét kênh mương trước nhà

Đâm chết xóm trưởng vì nạo vét kênh mương trước nhà