Bé gái 3 tuổi trượt chân rơi xuống mương nước tử vong

Bé gái 3 tuổi trượt chân rơi xuống mương nước tử vong

Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, bé gái 3 tuổi không may trượt chân rơi xuống dẫn đến tử vong.
Bé gái 3 tuổi chết đuối dưới mương nước trước nhà

Bé gái 3 tuổi chết đuối dưới mương nước trước nhà

Bé gái 3 tuổi trượt chân ngã xuống mương tử vong

Bé gái 3 tuổi trượt chân ngã xuống mương tử vong

Đắk Lắk: Mương nước tử thần, 9 ngày 'cướp' đi 3 sinh mạng trẻ em

Đắk Lắk: Mương nước tử thần, 9 ngày 'cướp' đi 3 sinh mạng trẻ em

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Hai cháu bé trượt chân xuống mương nước tử vong

Hai cháu bé trượt chân xuống mương nước tử vong

Hai cháu bé trượt chân xuống mương nước tử vong

Hai cháu bé trượt chân xuống mương nước tử vong

2 em nhỏ trượt chân xuống mương thủy lợi đuối nước thương tâm

2 em nhỏ trượt chân xuống mương thủy lợi đuối nước thương tâm

Trượt chân xuống mương, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm

Trượt chân xuống mương, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm

Hai cháu nhỏ rơi xuống mương nước tử vong

Hai cháu nhỏ rơi xuống mương nước tử vong

Hai bé trai đuối nước thương tâm khi ra mương nước chơi

Hai bé trai đuối nước thương tâm khi ra mương nước chơi

Rơi xuống mương nước, 2 cháu bé chết đuối

Rơi xuống mương nước, 2 cháu bé chết đuối

Rủ nhau ra mương nước chơi, 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra mương nước chơi, 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Gia cảnh khó khăn của 2 bé tử vong dưới mương nước

Đắk Lắk: Gia cảnh khó khăn của 2 bé tử vong dưới mương nước

Đắk Lắk: Hai cháu nhỏ tử vong thương tâm dưới mương nước trước thềm năm học mới

Đắk Lắk: Hai cháu nhỏ tử vong thương tâm dưới mương nước trước thềm năm học mới

Hai bé tử vong dưới mương nước trước nhà

Hai bé tử vong dưới mương nước trước nhà

Ra mương nước gần nhà chơi, hai trẻ em đuối nước thương tâm

Ra mương nước gần nhà chơi, hai trẻ em đuối nước thương tâm

Hai cháu nhỏ ở Đác Lắc đuối nước tử vong