Hồi kết vụ nữ tiến sĩ xưng mày-tao với dân

Hồi kết vụ nữ tiến sĩ xưng mày-tao với dân

Đề nghị khiển trách nữ trưởng phòng xưng mày- tao với người dân

Đề nghị khiển trách nữ trưởng phòng xưng mày- tao với người dân

Tiến sĩ, Trưởng Phòng TN&MT 'mày tao' với dân bị đề nghị mức kỷ luật bất ngờ

Tiến sĩ, Trưởng Phòng TN&MT 'mày tao' với dân bị đề nghị mức kỷ luật bất ngờ

Đề nghị khiển trách nữ trưởng phòng xưng 'mày, tao' với dân

Đề nghị khiển trách nữ trưởng phòng xưng 'mày, tao' với dân

Bất ngờ với mức kỷ luật nữ Trưởng phòng TN&MT xưng 'mày tao' khi làm việc với dân

Bất ngờ với mức kỷ luật nữ Trưởng phòng TN&MT xưng 'mày tao' khi làm việc với dân

Đừng hành xử với dân như 'quan phụ mẫu'

Đừng hành xử với dân như 'quan phụ mẫu'

Đề xuất khiển trách nữ tiễn sĩ xưng mày-tao với dân

Đề xuất khiển trách nữ tiễn sĩ xưng mày-tao với dân

Tìm phương án xử lý nữ tiễn sĩ xưng mày-tao với dân

Tìm phương án xử lý nữ tiễn sĩ xưng mày-tao với dân

Hiệu trưởng thấy may mắn khi tiến sĩ xưng 'mày tao' với dân không học trường này

Hiệu trưởng thấy may mắn khi tiến sĩ xưng 'mày tao' với dân không học trường này

Xử lý nghiêm vụ Trưởng phòng tài nguyên xưng 'mày tao' với dân

Xử lý nghiêm vụ Trưởng phòng tài nguyên xưng 'mày tao' với dân

Vụ nữ Trưởng phòng TN&MT xưng 'mày-tao' với dân: Xử lý nghiêm, không bao che

Vụ nữ Trưởng phòng TN&MT xưng 'mày-tao' với dân: Xử lý nghiêm, không bao che

Đắk Nông: Sẽ xử lý nghiêm minh vụ Trưởng phòng TN&MT hách dịch với dân

Đắk Nông: Sẽ xử lý nghiêm minh vụ Trưởng phòng TN&MT hách dịch với dân

Đắk Nông: Xử lý nghiêm nữ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường xưng hô 'mày tao' với dân

Đắk Nông: Xử lý nghiêm nữ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường xưng hô 'mày tao' với dân

Thông tin bất ngờ vụ nữ Tiến sĩ xưng mày-tao với dân

Thông tin bất ngờ vụ nữ Tiến sĩ xưng mày-tao với dân

TS trưởng phòng TN&MT xưng 'mày tao' với dân trở lại làm việc

TS trưởng phòng TN&MT xưng 'mày tao' với dân trở lại làm việc

Bị tố hống hách, xưng mày tao khi làm việc: Nữ trưởng phòng TN&MT ở Đắk Nông phân trần

Bị tố hống hách, xưng mày tao khi làm việc: Nữ trưởng phòng TN&MT ở Đắk Nông phân trần

Nữ cán bộ xưng 'tao' nhận 'rất sai' khi làm việc với dân nhưng nói bị gài

Nữ cán bộ xưng 'tao' nhận 'rất sai' khi làm việc với dân nhưng nói bị gài

Tiến sĩ xưng 'mày-tao' với dân: CT thị xã 'tôi còn bức xúc huống hồ là dư luận'

Tiến sĩ xưng 'mày-tao' với dân: CT thị xã 'tôi còn bức xúc huống hồ là dư luận'

Tiến sĩ, Trưởng phòng xưng 'mày - tao' với dân: Xuất hiện video dài hơn 40 phút

Tiến sĩ, Trưởng phòng xưng 'mày - tao' với dân: Xuất hiện video dài hơn 40 phút

Nữ Tiến sĩ xưng mày-tao khi tiếp dân: Thừa nhận nóng nảy

Nữ Tiến sĩ xưng mày-tao khi tiếp dân: Thừa nhận nóng nảy

Nữ lãnh đạo phòng TN - MT trần tình việc xưng mày tao khi làm việc với dân

Nữ lãnh đạo phòng TN - MT trần tình việc xưng mày tao khi làm việc với dân

Vụ nữ trưởng phòng nói 'tao không muốn làm việc với dân ở đây': Nhận sai, cho rằng bị cài

Vụ nữ trưởng phòng nói 'tao không muốn làm việc với dân ở đây': Nhận sai, cho rằng bị cài

Vụ Trưởng phòng TN&MT xưng 'mày-tao' khi làm việc với dân: Người trong cuộc nói gì?

Vụ Trưởng phòng TN&MT xưng 'mày-tao' khi làm việc với dân: Người trong cuộc nói gì?

Choáng với màn đối đáp mày-tao của Trưởng phòng TN&MT có học vị cao nhất ủy ban

Choáng với màn đối đáp mày-tao của Trưởng phòng TN&MT có học vị cao nhất ủy ban

Nữ Trưởng phòng TN-MT xưng mày tao khi làm việc lên tiếng

Nữ Trưởng phòng TN-MT xưng mày tao khi làm việc lên tiếng