Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng

Nhân sự mới tại Bến Tre, Cao Bằng

Nhân sự mới tại Bến Tre, Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng, viện phó Viện KSND tỉnh Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng, viện phó Viện KSND tỉnh Cao Bằng

Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy An Giang, Hà Giang có nhân sự mới

Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy An Giang, Hà Giang có nhân sự mới

Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới