Đường sá khang trang vì dân chung sức

Đường sá khang trang vì dân chung sức

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng trăm hộ dân xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn) đã tự nguyện...