Người dân đã trở về nhà sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Người dân đã trở về nhà sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Tràn dầu Thanh Hóa: Mất cả năm mới xử lý xong ô nhiễm

Tràn dầu Thanh Hóa: Mất cả năm mới xử lý xong ô nhiễm

Huy động trăm người khắc phục sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Huy động trăm người khắc phục sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Sự cố dầu tràn ở Thanh Hóa: Cây héo rũ, cá tôm chết nổi đầy đồng

Sự cố dầu tràn ở Thanh Hóa: Cây héo rũ, cá tôm chết nổi đầy đồng

Cống nước bùng lửa mới biết 4.000 lít dầu tràn ra 3 ngày trước

Cống nước bùng lửa mới biết 4.000 lít dầu tràn ra 3 ngày trước

Hàng loạt tôm, cá chết sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Hàng loạt tôm, cá chết sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Huy động trăm người khắc phục sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Huy động trăm người khắc phục sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Khẩn trương khắc phục hàng ngàn lít dầu tràn ra khu vực dân cư

Khẩn trương khắc phục hàng ngàn lít dầu tràn ra khu vực dân cư

Vụ rò rỉ dầu ở Thanh Hóa: Khắc phục như đùa!

Vụ rò rỉ dầu ở Thanh Hóa: Khắc phục như đùa!