Cây 'ATM gạo' tại TP Thanh Hóa chia sẻ khó khăn với người nghèo

Cây 'ATM gạo' tại TP Thanh Hóa chia sẻ khó khăn với người nghèo

Sáng 20-4, cây 'ATM gạo' đầu tiên ở TP Thanh Hóa do Công ty CP đầu tư phát triển VICENZA sản xuất, tài trợ,...
Nên thay đổi quan niệm nhà vệ sinh là 'công trình phụ'

Nên thay đổi quan niệm nhà vệ sinh là 'công trình phụ'

Huy động trăm người khắc phục sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Huy động trăm người khắc phục sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Sự cố dầu tràn ở Thanh Hóa: Cây héo rũ, cá tôm chết nổi đầy đồng

Sự cố dầu tràn ở Thanh Hóa: Cây héo rũ, cá tôm chết nổi đầy đồng

Cống nước bùng lửa mới biết 4.000 lít dầu tràn ra 3 ngày trước

Cống nước bùng lửa mới biết 4.000 lít dầu tràn ra 3 ngày trước

Hàng loạt tôm, cá chết sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Hàng loạt tôm, cá chết sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Vụ rò rỉ dầu ở Thanh Hóa: Người dân đứng ngồi không yên trước nỗ lực khắc phục sự cố

Khẩn trương khắc phục hàng ngàn lít dầu tràn ra khu vực dân cư