Phụ huynh có con nghi bị cô giáo đánh vào mắt kêu cứu lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phụ huynh có con nghi bị cô giáo đánh vào mắt kêu cứu lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Người gây ra tổn thương 18% ở mắt cho học sinh lớp 1 tại Lạng Sơn thực sự là ai?

Người gây ra tổn thương 18% ở mắt cho học sinh lớp 1 tại Lạng Sơn thực sự là ai?

Tình tiết bất ngờ vụ gia đình bé trai tố cô giáo dùng thước đánh mù mắt con

Tình tiết bất ngờ vụ gia đình bé trai tố cô giáo dùng thước đánh mù mắt con

Nghi con bị cô giáo đánh vào mắt tổn thương ông bố Lạng Sơn mong sớm có kết luận

Nghi con bị cô giáo đánh vào mắt tổn thương ông bố Lạng Sơn mong sớm có kết luận

Nỗi buồn ông bố Lạng Sơn có con trai nghi bị cô giáo đánh vào mắt tổn thương 18%

Nỗi buồn ông bố Lạng Sơn có con trai nghi bị cô giáo đánh vào mắt tổn thương 18%

Học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh đã có kết quả giám định sức khỏe

Học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh đã có kết quả giám định sức khỏe

Cô giáo bị nghi đánh vào mắt học sinh đã được bố trí dạy trở lại

Tin mới vụ cô giáo bị tố lấy thước kẻ đánh vào mắt học sinh

Làm rõ vụ cô giáo đánh học sinh nguy cơ mù mắt

Phụ huynh kêu cứu vì nghi con mình bị cô giáo dùng thước kẻ đánh vào mắt