Đà Nẵng hoãn họp HĐND để ứng phó mưa lũ lịch sử

Đà Nẵng hoãn họp HĐND để ứng phó mưa lũ lịch sử

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX phải lùi lại đến tuần sau.