Lãnh đạo quản lý bay đáp gọn, 'né' trả lời vụ hạ cánh nhầm ở Cam Ranh

Lãnh đạo quản lý bay đáp gọn, 'né' trả lời vụ hạ cánh nhầm ở Cam Ranh

Cục Hàng không công bố nguyên nhân máy bay hạ cánh nhầm ở Cam Ranh

Cục Hàng không công bố nguyên nhân máy bay hạ cánh nhầm ở Cam Ranh

Kết luận sơ bộ về máy bay hạ cánh xuống đường băng chưa được khai thác

Cục Hàng không Việt Nam công bố nguyên nhân sự cố máy bay 'hạ nhầm' đường băng

Cục Hàng không Việt Nam công bố nguyên nhân sự cố máy bay 'hạ nhầm' đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Công bố chính thức nguyên nhân sự cố máy bay đáp nhầm đường băng tại sân bay Cam Ranh

Công bố chính thức nguyên nhân sự cố máy bay đáp nhầm đường băng tại sân bay Cam Ranh