Xử phạt 9 doanh nghiệp du lịch 725 triệu đồng vì xả thải ra biển Đà Nẵng

Xử phạt 9 doanh nghiệp du lịch 725 triệu đồng vì xả thải ra biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Xử phạt 9 doanh nghiệp xả thải trái phép ra môi trường

Đà Nẵng: Xử phạt 9 doanh nghiệp xả thải trái phép ra môi trường

Phát hiện hàng loạt doanh nghiệp xả nước gây ô nhiễm môi trường biển Đà Nẵng

Phát hiện hàng loạt doanh nghiệp xả nước gây ô nhiễm môi trường biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Xử phạt 9 khách sạn, dự án xả nước gây ô nhiễm môi trường biển

Đà Nẵng: Xử phạt 9 khách sạn, dự án xả nước gây ô nhiễm môi trường biển

Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui' bị phạt 170 triệu đồng

Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui' bị phạt 170 triệu đồng

Đà Nẵng phạt một doanh nghiệp xả thải ra biển

Đà Nẵng phạt một doanh nghiệp xả thải ra biển

Phạt doanh nghiệp lén xả thải ra biển Đà Nẵng 170 triệu đồng

Phạt doanh nghiệp lén xả thải ra biển Đà Nẵng 170 triệu đồng

Phạt công ty 'đầu độc' biển Đà Nẵng 170 triệu đồng

Phạt công ty 'đầu độc' biển Đà Nẵng 170 triệu đồng

Biển Đà Nẵng bị nhuộm đen: Dân cần chính quyền hành động quyết liệt

Biển Đà Nẵng bị nhuộm đen: Dân cần chính quyền hành động quyết liệt

Nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Bất ngờ nguyên nhân mới

Nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Bất ngờ nguyên nhân mới

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt nặng doanh nghiệp xả thải 'chui'

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt nặng doanh nghiệp xả thải 'chui'

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt nặng doanh nghiệp xả thải 'chui'

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt nặng doanh nghiệp xả thải 'chui'

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý 'tột khung' doanh nghiệp xả nước bốc mùi ra biển

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý 'tột khung' doanh nghiệp xả nước bốc mùi ra biển

Đà Nẵng: Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui'

Đà Nẵng: Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui'

Đà Nẵng sẽ phạt 'kịch trần' doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Đà Nẵng sẽ phạt 'kịch trần' doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Đà Nẵng: Phát hiện Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển

Đà Nẵng: Phát hiện Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển