VEC chính thức lên tiếng về 'bán thầu' tại cao tốc Đà Nẵng–Quảng Ngãi

VEC chính thức lên tiếng về 'bán thầu' tại cao tốc Đà Nẵng–Quảng Ngãi

Hàng loạt tổ chức, cá nhân bị kỷ luật liên quan đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng

Hàng loạt tổ chức, cá nhân bị kỷ luật liên quan đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng

Đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Hàng loạt điểm 'sạn' trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hàng loạt điểm 'sạn' trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Trước khi bị hỏng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được nghiệm thu như thế nào?

Trước khi bị hỏng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được nghiệm thu như thế nào?

Nghiệm thu nhà nước lên tiếng vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

Nghiệm thu nhà nước lên tiếng vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

Cao tốc 34.000 tỷ vừa dùng đã hỏng: Không có chuyện lấy đất bùn để đắp cao tốc!

Cao tốc 34.000 tỷ chi chít ổ gà: Không phải vá mà cào lên, rải thảm lại

Đường cao tốc 34.000 tỷ đồng vừa khánh thành đã bong tróc