Bộ Giao thông thúc tiến độ xử lý tồn tại trên cao tốc 34 nghìn tỷ

Bộ Giao thông thúc tiến độ xử lý tồn tại trên cao tốc 34 nghìn tỷ

Trước khi bị hỏng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được nghiệm thu như thế nào?

Trước khi bị hỏng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được nghiệm thu như thế nào?

Ám ảnh bởi hình ảnh cao tốc

Ám ảnh bởi hình ảnh cao tốc

Hình ảnh cao tốc hơn 34.000 tỷ đồng phải cào lên làm lại

Hình ảnh cao tốc hơn 34.000 tỷ đồng phải cào lên làm lại

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 'chỉ hỏng 70m2 trên tổng 3,1 triệu m2'

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 'chỉ hỏng 70m2 trên tổng 3,1 triệu m2'

Vá ổ gà trên cao tốc 35.000 tỷ đồng, chuyên gia: 'Sử dụng nhựa nguội là không phù hợp'

Vá ổ gà trên cao tốc 35.000 tỷ đồng, chuyên gia: 'Sử dụng nhựa nguội là không phù hợp'

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ: Xử nghiêm chủ đầu tư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ: Xử nghiêm chủ đầu tư