Kẻ giết nhân tình đang có thai đã bị phạt vạ… nửa tỷ đồng

Kẻ giết nhân tình đang có thai đã bị phạt vạ… nửa tỷ đồng

Chưa cần tòa xử, kẻ giết nhân tình đang có thai đã bị phạt vạ… nửa tỷ đồng

Chưa cần tòa xử, kẻ giết nhân tình đang có thai đã bị phạt vạ… nửa tỷ đồng

Nam thanh niên giết người yêu đang mang thai bị phạt vạ hơn nửa tỷ đồng

Nam thanh niên giết người yêu đang mang thai bị phạt vạ hơn nửa tỷ đồng

Gia đình nghi can sát hại người yêu bị đòi phạt vạ hơn nửa tỉ

Gia đình nghi can sát hại người yêu bị đòi phạt vạ hơn nửa tỉ

Khởi tố kẻ giết người yêu đang mang thai rồi treo lên ngọn cây

Khởi tố kẻ giết người yêu đang mang thai rồi treo lên ngọn cây

Người yêu nói có thai, trai làng lao vào bóp cổ rồi treo lên cây

Người yêu nói có thai, trai làng lao vào bóp cổ rồi treo lên cây

Sợ phải cưới, sát hại người yêu đang mang thai

Sợ phải cưới, sát hại người yêu đang mang thai

Bóp cổ người yêu đang mang thai đến chết rồi treo cổ lên cây tạo hiện trường giả

Bóp cổ người yêu đang mang thai đến chết rồi treo cổ lên cây tạo hiện trường giả