Nghề làm phỗng đất

Nghề làm phỗng đất

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Ðông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), ông Phùng Ðình Giáp (trong...
Khám phá Đông Ngạc: Nhớ thương một nếp sống xưa

Khám phá Đông Ngạc: Nhớ thương một nếp sống xưa

Người giữ hồn phỗng đất

Người giữ hồn phỗng đất

Nghệ nhân giữ hồn phỗng đất Trung thu

Nghệ nhân giữ hồn phỗng đất Trung thu

Chuyện đời của nghệ nhân duy nhất hơn nửa thế kỷ gìn giữ nghề nặn phỗng đất ở xứ Kinh Bắc

Chuyện đời của nghệ nhân duy nhất hơn nửa thế kỷ gìn giữ nghề nặn phỗng đất ở xứ Kinh Bắc

Nghệ nhân Phùng Đình Giáp: Người giữ hồn phỗng đất Kinh Bắc

Nghệ nhân Phùng Đình Giáp: Người giữ hồn phỗng đất Kinh Bắc

Độc đáo tượng mặt người, mình chim trong đình làng Nhật Tảo

Độc đáo tượng mặt người, mình chim trong đình làng Nhật Tảo

Ngắm 'kho báu' trong ngôi chùa cổ

Ngắm 'kho báu' trong ngôi chùa cổ

Ngắm 'kho báu' trong ngôi chùa cổ

Ngắm 'kho báu' trong ngôi chùa cổ

Độc nhất nhà cổ 300 tuổi làm từ gỗ lim, giữa vườn xanh mát mắt ở Hà Nội

Độc nhất nhà cổ 300 tuổi làm từ gỗ lim, giữa vườn xanh mát mắt ở Hà Nội

Anh hùng cứu mỹ nhân

Anh hùng cứu mỹ nhân