BOT Hòa Lạc - Hòa Bình vừa thu đã phải xả trạm, lãnh đạo tỉnh nói gì?

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình vừa thu đã phải xả trạm, lãnh đạo tỉnh nói gì?

Bộ GTVT ra công điện hỏa tốc, BOT Hòa Lạc vẫn hỗn loạn

Bộ GTVT ra công điện hỏa tốc, BOT Hòa Lạc vẫn hỗn loạn

Bộ GTVT yêu cầu giải quyết tình trạng 'hỗn loạn' tại trạm BOT Hòa Lạc

Bộ GTVT yêu cầu giải quyết tình trạng 'hỗn loạn' tại trạm BOT Hòa Lạc

Vừa thu phí, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã 'thất thủ' buộc phải xả trạm

Vừa thu phí, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã 'thất thủ' buộc phải xả trạm

Bộ GTVT đề nghị xử nghiêm các đối tượng gây rối ở BOT Hòa Lạc-Hòa Bình

Bộ GTVT đề nghị xử nghiêm các đối tượng gây rối ở BOT Hòa Lạc-Hòa Bình

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình xả trạm 2 lần sau 4 ngày thu phí

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình xả trạm 2 lần sau 4 ngày thu phí

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm khi vừa thu phí

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm khi vừa thu phí

Vừa thu phí trở lại, BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải 'xả trạm'

Vừa thu phí trở lại, BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải 'xả trạm'

BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm vì người dân phản đối thu phí

BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm vì người dân phản đối thu phí

Chưa đầy một tuần, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm

Chưa đầy một tuần, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm

Vừa thu phí, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm

Vừa thu phí, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm

BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm vì dân phản đối

BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm vì dân phản đối

Vừa thu phí, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm vì dân phản đối

Vừa thu phí, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm vì dân phản đối

Người dân phản đối thu phí, BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm

Người dân phản đối thu phí, BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm