111 doanh nghiệp tham dự triển lãm Food & Hotel Hanoi 2018

111 doanh nghiệp tham dự triển lãm Food & Hotel Hanoi 2018

Các đầu bếp tài năng đua tài tại Triển lãm ngành công nghiệp thực phẩm và khách sạn

Các đầu bếp tài năng đua tài tại Triển lãm ngành công nghiệp thực phẩm và khách sạn

VIETWATER 2018 - triển lãm hàng đầu của nghành cấp thoát nước

VIETWATER 2018 - triển lãm hàng đầu của nghành cấp thoát nước

Cơ hội tiếp cận các công nghệ, thiết bị hiện đại ngành nước

Cơ hội tiếp cận các công nghệ, thiết bị hiện đại ngành nước

Triển lãm MTA HANOI 2018 thu hút 165 đơn vị tham gia

Triển lãm MTA HANOI 2018 thu hút 165 đơn vị tham gia

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia Triển lãm quốc tế về cơ khí

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia Triển lãm quốc tế về cơ khí

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm về cơ khí tại Hà Nội

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm về cơ khí tại Hà Nội

165 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại triển lãm MTA Hanoi 2018

165 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại triển lãm MTA Hanoi 2018

Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và nhà hàng khách sạn sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và nhà hàng khách sạn sẽ được tổ chức tại Hà Nội

383 doanh nghiệp sẽ tham gia triển lãm về công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo

383 doanh nghiệp sẽ tham gia triển lãm về công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo