Lao động nước ngoài tại Việt Nam được tham gia BHXH

Lao động nước ngoài tại Việt Nam được tham gia BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Quỹ An sinh xã hội Lào

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Quỹ An sinh xã hội Lào

Thay đổi chính sách BHYT, BHXH: Triệu người hưởng lợi

Thay đổi chính sách BHYT, BHXH: Triệu người hưởng lợi

Nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần: món lợi trước mắt, gánh nặng lâu dài

Nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần: món lợi trước mắt, gánh nặng lâu dài

Thanh toán BHXH chỉ còn 1 giờ

Thanh toán BHXH chỉ còn 1 giờ

Quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế được bảo đảm

Quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế được bảo đảm

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được bảo đảm

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được bảo đảm

Hơn 4,3 triệu hồ sơ BHXH đã được số hóa

Hơn 4,3 triệu hồ sơ BHXH đã được số hóa

Nhiều đối tượng được điều chỉnh về BHYT, BHXH

Nhiều đối tượng được điều chỉnh về BHYT, BHXH

Sẽ mở rộng hơn danh mục đấu thầu thuốc tập trung

Sẽ mở rộng hơn danh mục đấu thầu thuốc tập trung

'Chính sách BHYT Việt Nam thuộc nhóm nước tốt nhất thế giới'

'Chính sách BHYT Việt Nam thuộc nhóm nước tốt nhất thế giới'

Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

BHXH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục hành chính

BHXH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục hành chính

Tăng cường giám sát để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tăng cường giám sát để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

8 tháng: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH 17,34 tỉ đồng

8 tháng: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH 17,34 tỉ đồng

Nỗ lực kéo giảm nợ đọng BHXH

Nỗ lực kéo giảm nợ đọng BHXH

Xử phạt nặng trốn đóng bảo hiểm xã hội: Nợ có xu hướng giảm

Xử phạt nặng trốn đóng bảo hiểm xã hội: Nợ có xu hướng giảm

Nợ BHXH vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng: Khởi tố hình sự - 'chiếc gậy' thu hồi nợ đọng

Nợ BHXH vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng: Khởi tố hình sự - 'chiếc gậy' thu hồi nợ đọng

Số người nhận bảo hiểm xã hội một lần: Vì sao ngày càng tăng?

Số người nhận bảo hiểm xã hội một lần: Vì sao ngày càng tăng?

Báo chí góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an sinh xã hội

Báo chí góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an sinh xã hội

Hàng trăm nhà báo tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm xã hội

Hàng trăm nhà báo tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm xã hội

Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam: 'Không có chuyện quỹ BHXH mất cân đối vào năm 2025'

Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam: 'Không có chuyện quỹ BHXH mất cân đối vào năm 2025'

Bao nhiêu 'con em lãnh đạo' rời khỏi ngành bảo hiểm xã hội?

Bao nhiêu 'con em lãnh đạo' rời khỏi ngành bảo hiểm xã hội?