Lối thoát cho đường sắt

Lối thoát cho đường sắt

Cả trăm tàu hỏa không chạy, cả ngàn người lao động chờ việc, chờ lương... trong khi hàng triệu người hàng...