Những khúc đồng dao…

Những khúc đồng dao…

'Ca dao', hiểu theo từ nguyên là lời hát, bài hát có nhạc hoặc không nhạc đệm biểu hiện một cách trực tiếp...