Sáp nhập xã, phường: Thận trọng, không máy móc!

Sáp nhập xã, phường: Thận trọng, không máy móc!

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Hà Nội: Chuẩn bị điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Chuẩn bị điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Chuẩn bị điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Chuẩn bị điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm

Chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Sắp xếp cán bộ dôi dư xã, huyện - làm sao 'thấu lý, vẹn tình'?

Sắp xếp cán bộ dôi dư xã, huyện - làm sao 'thấu lý, vẹn tình'?

Tiền Giang đề xuất 2 phương án hoàn vốn cho BOT Cai Lậy

Tiền Giang đề xuất 2 phương án hoàn vốn cho BOT Cai Lậy

Cử tri Đồng Nai nhất trí thành lập thành phố Long Khánh

Cử tri Đồng Nai nhất trí thành lập thành phố Long Khánh

Xây dựng môi trường khuyến khích người dân hiến kế, sáng tạo

Xây dựng môi trường khuyến khích người dân hiến kế, sáng tạo

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-8-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-8-2018

Huyện Tĩnh Gia: Giảm được 47 thôn sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu

Ninh Thuận: Hàng trăm nhà 'dụ' chim yến ngang nhiên hoạt động ngoài vùng quy hoạch

Ninh Thuận: Hàng trăm nhà 'dụ' chim yến ngang nhiên hoạt động ngoài vùng quy hoạch

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018

Sắp xếp đơn vị hành chính: Không gượng ép để làm cho xong việc

Sắp xếp đơn vị hành chính: Không gượng ép để làm cho xong việc

Sắp xếp lại các đơn vị hành chính: Phải được trên 50% cử tri đồng ý

Sắp xếp lại các đơn vị hành chính: Phải được trên 50% cử tri đồng ý

Sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, các địa phương khác tại sao không?

Sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, các địa phương khác tại sao không?

Sáp nhập huyện, xã: Chưa làm đã 'chạy'

Sáp nhập huyện, xã: Chưa làm đã 'chạy'

Sắp xếp lại đơn vị hành chính không gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân

Sắp xếp lại đơn vị hành chính không gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân

Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến nhân dân

Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến nhân dân

Lùi thông qua Luật Giáo dục sau tiêu cực thi cử

Lùi thông qua Luật Giáo dục sau tiêu cực thi cử

Từ tiêu cực thi THPT, Luật Giáo dục lùi thông qua để lấy ý kiến nhân dân

Từ tiêu cực thi THPT, Luật Giáo dục lùi thông qua để lấy ý kiến nhân dân

Xem xét thận trọng việc tổ chức thi THPT, lùi thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Xem xét thận trọng việc tổ chức thi THPT, lùi thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thi tốt nghiệp THPT: Chủ tịch HĐ Dân tộc đề nghị trưng cầu ý dân

Thi tốt nghiệp THPT: Chủ tịch HĐ Dân tộc đề nghị trưng cầu ý dân

Thi tốt nghiệp THPT: Tốn kém chỉ để lọc bỏ 2% học sinh trượt?

Thi tốt nghiệp THPT: Tốn kém chỉ để lọc bỏ 2% học sinh trượt?

Hai luồng ý kiến về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hai luồng ý kiến về kỳ thi tốt nghiệp THPT