Đình chỉ công tác một trưởng khoa trường chính trị đăng thông tin sai sự thật trên facebook

Đình chỉ công tác một trưởng khoa trường chính trị đăng thông tin sai sự thật trên facebook

Đăng tin sai sự thật, Trưởng khoa lý luận trường Chính trị bị cách chức

Đăng tin sai sự thật, Trưởng khoa lý luận trường Chính trị bị cách chức

Sử dụng mạng xã hội đăng tin sai sự thật, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Trường Chính trị Trần Phú bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Sử dụng mạng xã hội đăng tin sai sự thật, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Trường Chính trị Trần Phú bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Hà Tĩnh: Đình chỉ chức vụ Trưởng khoa trường Chính trị vì đưa thông tin sai sự thật lên Facebook

Hà Tĩnh: Đình chỉ chức vụ Trưởng khoa trường Chính trị vì đưa thông tin sai sự thật lên Facebook

Tung tin sai sự thật lên Facebook, Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ

Tung tin sai sự thật lên Facebook, Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ

Hà Tĩnh: Đưa tin sai trên Facebook một trưởng khoa của trường chính trị bị đình chỉ công tác

Hà Tĩnh: Đưa tin sai trên Facebook một trưởng khoa của trường chính trị bị đình chỉ công tác

Cán bộ trường chính trị nói xấu lãnh đạo lên Facebook

Cán bộ trường chính trị nói xấu lãnh đạo lên Facebook

Bịa đặt thông tin về sức khỏe lãnh đạo Đảng, trưởng khoa Trường Chính trị bị cách chức

Bịa đặt thông tin về sức khỏe lãnh đạo Đảng, trưởng khoa Trường Chính trị bị cách chức

Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ vì đăng tin sai trên Facebook

Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ vì đăng tin sai trên Facebook

Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ vì đăng tin sai trên Facebook

Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ vì đăng tin sai trên Facebook

Bịa đặt thông tin về sức khỏe lãnh đạo Đảng, 1 trưởng khoa bị cách chức

Bịa đặt thông tin về sức khỏe lãnh đạo Đảng, 1 trưởng khoa bị cách chức

Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ chức vụ vì đăng tin sai sự thật trên facebook

Trưởng khoa trường chính trị bị đình chỉ chức vụ vì đăng tin sai sự thật trên facebook

Hà Tĩnh: Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook cá nhân, một cán bộ Trường Chính trị Trần Phú bị đình chỉ công tác

Hà Tĩnh: Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook cá nhân, một cán bộ Trường Chính trị Trần Phú bị đình chỉ công tác

Đăng tin nói xấu lãnh đạo trên Facebook, cán bộ chính trị bị đình chỉ

Đăng tin nói xấu lãnh đạo trên Facebook, cán bộ chính trị bị đình chỉ