Chân gà, cánh gà... nước ngoài 'đổ bộ' vào Việt Nam

Chân gà, cánh gà... nước ngoài 'đổ bộ' vào Việt Nam

Riêng cánh gà, Việt Nam nhập từ Brazil với 770 tấn, trị giá hơn 1,4 triệu USD trong gần ba tháng đầu năm 2017.