Hiệu quả nhờ sự gắn kết

Hiệu quả nhờ sự gắn kết

Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN), Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC)...