Gỡ bảng tên cây cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Gỡ bảng tên cây cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Tháo biển cầu mang tên Phó Chủ tịch: Tránh dư luận

Tháo biển cầu mang tên Phó Chủ tịch: Tránh dư luận

Tháo bảng tên cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Tháo bảng tên cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Bạc Liêu: Tháo bảng tên cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Bạc Liêu: Tháo bảng tên cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Tháo bảng tên cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Tháo bảng tên cầu mang tên Phó Chủ tịch xã

Tháo biển cầu mang tên phó chủ tịch xã sau phản ánh của Báo Giao thông

Tháo biển cầu mang tên phó chủ tịch xã sau phản ánh của Báo Giao thông

Vụ cầu nông thôn mới mang tên Phó chủ tịch xã: 'Không thể đặt tên như thế'

Dân bức xúc vì cầu mới xây mang tên Phó chủ tịch xã

Bạc Liêu: Cầu nông thôn mới được đặt 'giống' tên… Phó Chủ tịch xã

Dân bức xúc cầu mới xây mang tên Phó Chủ tịch xã

Dân bức xúc vì cầu nông thôn mới mang tên Phó chủ tịch xã