Khan hiếm nguồn cung, giá cá tra ở mức 'lịch sử'

Khan hiếm nguồn cung, giá cá tra ở mức 'lịch sử'

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ: Doanh nghiệp vẫn 'đối mặt' với trở ngại

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ: Doanh nghiệp vẫn 'đối mặt' với trở ngại

Lần đầu tiên xuất khẩu cá tra cán mốc 2 tỉ USD

Lần đầu tiên xuất khẩu cá tra cán mốc 2 tỉ USD

Cá tra lận đận với truyền thông nước ngoài

Cá tra lận đận với truyền thông nước ngoài

Cá tra mất thế 'độc quyền': Áp lực cạnh tranh hay động lực giúp tái cơ cấu?

Cá tra mất thế 'độc quyền': Áp lực cạnh tranh hay động lực giúp tái cơ cấu?

Cá tra xuất khẩu sẽ vượt trên 2 tỷ USD

Cá tra xuất khẩu sẽ vượt trên 2 tỷ USD

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc cần hướng đến chính ngạch

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc cần hướng đến chính ngạch

Dự báo khả quan, nhưng vẫn tiềm ẩn bất ổn

Dự báo khả quan, nhưng vẫn tiềm ẩn bất ổn

Cá tra: mọi ánh mắt đang nhìn thị trường Trung Quốc

Cá tra: mọi ánh mắt đang nhìn thị trường Trung Quốc

Phát triển sản phẩm và thị trường mới cho cá tra Việt Nam

Phát triển sản phẩm và thị trường mới cho cá tra Việt Nam