Lao qua đường sắt, người đàn ông 30 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong

Lao qua đường sắt, người đàn ông 30 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong

Người đàn ông 30 tuổi trong lúc đi bộ băng qua đường sắt, do không chú ý đúng lúc tàu hỏa đi tới tông trực...