THAY ĐỔI CÂY TRỒNG ĐỂ LÀM GIÀU Ở LÀO CAI

THAY ĐỔI CÂY TRỒNG ĐỂ LÀM GIÀU Ở LÀO CAI

5 chức danh đạt phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

5 chức danh đạt phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận 377 phiếu tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận 377 phiếu tín nhiệm cao

Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

14 vị lãnh đạo trải qua 3 lần lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả thế nào?

14 vị lãnh đạo trải qua 3 lần lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả thế nào?

Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Hôm nay, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Hôm nay, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Sáng nay 25/10, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Sáng nay 25/10, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

14 lãnh đạo 3 lần trải qua kỳ lấy phiếu tín nhiệm

14 lãnh đạo 3 lần trải qua kỳ lấy phiếu tín nhiệm

Ông Phạm Bình Minh: Sự kiện Mỹ-Trung gây lo ngại nếu...

Ông Phạm Bình Minh: Sự kiện Mỹ-Trung gây lo ngại nếu...

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh lấy phiếu tín nhiệm