Giải pháp nào cho kỳ thi THPT quốc gia chất lượng và tin cậy?

Giải pháp nào cho kỳ thi THPT quốc gia chất lượng và tin cậy?

Thi không vì '2 mục đích': Trở tay không kịp!

Thi không vì '2 mục đích': Trở tay không kịp!

Loay hoay với phương án tuyển sinh ĐH

Loay hoay với phương án tuyển sinh ĐH

Các trường đại học sẽ tuyển sinh ra sao?

Các trường đại học sẽ tuyển sinh ra sao?

Khẩn trương hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

Khẩn trương hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

Báo cáo Thủ tướng việc hoàn thiện quy trình tổ chức thi THPT quốc gia, không để tái diễn sai phạm

Báo cáo Thủ tướng việc hoàn thiện quy trình tổ chức thi THPT quốc gia, không để tái diễn sai phạm

Đưa kỳ thi THPT quốc gia 2019 về thực chất hơn

Đưa kỳ thi THPT quốc gia 2019 về thực chất hơn

Đề thi THPT Quốc gia 2019 bỏ tiêu chí '2 chung': Tính sao cho ổn?

Đề thi THPT Quốc gia 2019 bỏ tiêu chí '2 chung': Tính sao cho ổn?

Tăng vai trò của các trường đại học trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Tăng vai trò của các trường đại học trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Một số điều chỉnh về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Một số điều chỉnh về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Kì thi THPT quốc gia 2019: Sẽ điều chỉnh đề thi cho phù hợp

Kì thi THPT quốc gia 2019: Sẽ điều chỉnh đề thi cho phù hợp

Các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để tuyển sinh

Các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để tuyển sinh

Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tính chất kỳ thi

Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tính chất kỳ thi

Tiếp tục làm tốt hơn sứ mệnh Kỳ thi THPT quốc gia

Tiếp tục làm tốt hơn sứ mệnh Kỳ thi THPT quốc gia

Tổ chức thi THPT quốc gia 2019: Chú trọng lựa chọn nhân sự

Tổ chức thi THPT quốc gia 2019: Chú trọng lựa chọn nhân sự

Đề thi THPT Quốc gia 2019 sẽ khó hay dễ?

Đề thi THPT Quốc gia 2019 sẽ khó hay dễ?

Mã hóa dữ liệu chấm thi THPT

Mã hóa dữ liệu chấm thi THPT

Thi 2019: Lấp 'lỗ hổng' công nghệ, không cho cán bộ địa phương chấm thi tại tỉnh

Thi 2019: Lấp 'lỗ hổng' công nghệ, không cho cán bộ địa phương chấm thi tại tỉnh

Một số cải tiến kĩ thuật hoàn thiện kỳ thi THPTQG 2019

Một số cải tiến kĩ thuật hoàn thiện kỳ thi THPTQG 2019

Thi THPT quốc gia 2019 sẽ thay đổi như thế nào?

Thi THPT quốc gia 2019 sẽ thay đổi như thế nào?

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Không cho cán bộ địa phương chấm thi tại tỉnh

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Không cho cán bộ địa phương chấm thi tại tỉnh

Lấp lỗ hổng công nghệ, chấm thi theo cụm

Lấp lỗ hổng công nghệ, chấm thi theo cụm

Chặn đứng gian lận, bịt lỗ hổng trong các kỳ thi THPT quốc gia

Chặn đứng gian lận, bịt lỗ hổng trong các kỳ thi THPT quốc gia

Những thay đổi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Hướng đến thực chất và nghiêm túc

Những thay đổi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Hướng đến thực chất và nghiêm túc

Không phục vụ hai mục đích, đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ thế nào?

Không phục vụ hai mục đích, đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ thế nào?

Thi THPT quốc gia chủ yếu nhằm mục đích thi tốt nghiệp: Học sinh học như thế nào?

Thi THPT quốc gia chủ yếu nhằm mục đích thi tốt nghiệp: Học sinh học như thế nào?

Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ như thế nào?

Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ như thế nào?

'Không nên gọi kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi 2 trong 1'

'Không nên gọi kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi 2 trong 1'

Không còn là 'kỳ thi 2 trong 1', năm học 2018-2019 thi THPT quốc gia được đề xuất thay đổi như thế nào?

Không còn là 'kỳ thi 2 trong 1', năm học 2018-2019 thi THPT quốc gia được đề xuất thay đổi như thế nào?

Thi THPT quốc gia: Không nên tiếp tục gọi là kỳ thi '2 trong 1'

Thi THPT quốc gia: Không nên tiếp tục gọi là kỳ thi '2 trong 1'

Cần sớm công bố phương án thi và đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019

Cần sớm công bố phương án thi và đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019

Tuyển sinh đại học, cao đẳng: Cần một phương án cụ thể

Tuyển sinh đại học, cao đẳng: Cần một phương án cụ thể

6 giải pháp hạn chế tiêu cực thi THPT quốc gia

6 giải pháp hạn chế tiêu cực thi THPT quốc gia

Thi THPT để tốt nghiệp, ĐH xét tuyển ra sao?

Thi THPT để tốt nghiệp, ĐH xét tuyển ra sao?

Không thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia

Không thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: 6 nhóm giải pháp củng cố công tác tổ chức, giám sát và chấm thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: 6 nhóm giải pháp củng cố công tác tổ chức, giám sát và chấm thi

THPT quốc gia không phải là kỳ thi '2 trong 1'

THPT quốc gia không phải là kỳ thi '2 trong 1'

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có những cải tiến gì?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có những cải tiến gì?

Cách nói thi THPT quốc gia là kỳ thi 2 trong 1 là chưa đầy đủ

Cách nói thi THPT quốc gia là kỳ thi 2 trong 1 là chưa đầy đủ

Đề thi THPT quốc gia năm tới chủ yếu đánh giá mức độ học vấn phổ thông

Đề thi THPT quốc gia năm tới chủ yếu đánh giá mức độ học vấn phổ thông

Siết quản lý trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học

Siết quản lý trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học

Thi THPT Quốc gia 2019 sẽ đề cao vai trò của các trường đại học

Thi THPT Quốc gia 2019 sẽ đề cao vai trò của các trường đại học

6 nhóm giải pháp cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

6 nhóm giải pháp cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có những cải tiến gì?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có những cải tiến gì?

Siết quản lý trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học

Siết quản lý trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học