Hướng đi mới từ trồng rừng gỗ lớn

Hướng đi mới từ trồng rừng gỗ lớn

Nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng, chống biến đổi khí hậu và giảm thiệt hại do thiên tai gây ra,...