Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến

Theo yêu cầu của Sở GD&ÐT Hà Nội, năm nay các trường cũng sẽ hạn chế tuyển sinh trái tuyến, phụ huynh có...
Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội: Không phải nộp các khoản 'tự nguyện'

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội: Không phải nộp các khoản 'tự nguyện'

Tuyên dương nam sinh trả lại của rơi

Tuyên dương nam sinh trả lại của rơi

Hà Nội: Nhiều học sinh sẽ vào trường chuyên sau đợt thi bổ sung

Hà Nội: Nhiều học sinh sẽ vào trường chuyên sau đợt thi bổ sung

Tuyển sinh lớp 10 gấp đôi môn thi, học sinh lớp 9 hoang mang

Tuyển sinh lớp 10 gấp đôi môn thi, học sinh lớp 9 hoang mang

Thi vào lớp 10: Hà Nội tăng gấp đôi số môn thi

Thi vào lớp 10: Hà Nội tăng gấp đôi số môn thi

Thi vào lớp 10: Hà Nội tăng gấp đôi số môn thi

Thi vào lớp 10: Hà Nội tăng gấp đôi số môn thi

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh sẽ phải thi 4 môn