Trường Đại học Cần Thơ nhận hồ sơ thí sinh theo phương thức xét học bạ từ ngày 5-5 đến 15-6

Trường Đại học Cần Thơ nhận hồ sơ thí sinh theo phương thức xét học bạ từ ngày 5-5 đến 15-6

Từ ngày 5-5 đến 15-6, Trường Ðại học Cần Thơ (ÐHCT) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ÐKXT) của thí sinh vào...
Tăng cường liên kết đào tạo Công nghệ thông tin

Tăng cường liên kết đào tạo Công nghệ thông tin

Nữ sinh viên vượt khó học tốt

Nữ sinh viên vượt khó học tốt

Dấu ấn hợp tác quốc tế của Trường Ðại học Cần Thơ

Dấu ấn hợp tác quốc tế của Trường Ðại học Cần Thơ

Bàn giao công trình Trại giống thủy sản trị giá 33,6 tỉ đồng

Bàn giao công trình Trại giống thủy sản trị giá 33,6 tỉ đồng

Đánh giá ngoài từ xa các chương trình đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ theo tiêu chuẩn AUN-QA

Đánh giá ngoài từ xa các chương trình đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ theo tiêu chuẩn AUN-QA

Dấu ấn hợp tác quốc tế

Dấu ấn hợp tác quốc tế