Các ứng cử viên lắng nghe nguyện vọng của cử tri

Tại tỉnh Bình Thuận, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV (đơn vị...

Tiếp tục giám sát, kiểm tra nhằm bảo đảm tốt các quy định về bầu cử

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, nhà nước

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định

Tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định

Các bước chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật

Nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại các địa phương

Nâng cao chất lượng công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Nâng cao chất lượng công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

Tránh tình trạng hứa hẹn với cử tri rất nhiều việc, đến khi đắc cử thì không thực hiện được

Tránh tình trạng hứa hẹn với cử tri rất nhiều việc, đến khi đắc cử thì không thực hiện được

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử ngày 23-5

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử ngày 23-5

Bảo đảm các hoạt động chuẩn bị bầu cử hoàn thành đúng quy định

MTTQ các cấp hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vận động bầu cử là gì? Hành vi nào bị cấm khi vận động bầu cử?

Vận động bầu cử là gì? Hành vi nào bị cấm khi vận động bầu cử?

Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì?

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Bình Thủy chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Bình Thủy chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Ðẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử

100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

THÔNG CÁO SỐ 10 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thành lập tổ bầu cử ở các địa phương - bài bản, khoa học, chặt chẽ

Thành lập tổ bầu cử ở các địa phương - bài bản, khoa học, chặt chẽ

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giám sát các hoạt động chuẩn bị bầu cử

Điện Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Điện Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Chú trọng công tác tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử

Không để lọt vào cơ quan dân cử những người không đủ đức, tài

Sắp kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Sắp kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Lựa chọn những người tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và HÐND

Đảm bảo ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân

Đảm bảo ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân

Lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách người ứng cử

Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách người ứng cử

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Các tỉnh, thành phố chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HÐND

Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên ĐBQH

Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên ĐBQH

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, nhà nước

Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội