Ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép ở Bắc Cạn

Ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép ở Bắc Cạn

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, hàng nghìn người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đã xuất...