Doanh nghiệp nhà nước với điệp khúc... lỗ

Doanh nghiệp nhà nước với điệp khúc... lỗ

Nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn đang chìm trong thua lỗ cho thấy, bài toán hiệu quả chưa có lời giải.