Khởi tố vụ phun thuốc diệt cỏ phá ruộng lúa của người tình vì bị... mất ví

Khởi tố vụ phun thuốc diệt cỏ phá ruộng lúa của người tình vì bị... mất ví

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng phun thuốc diệt cỏ phá hoại hơn 3 sào lúa

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng phun thuốc diệt cỏ phá hoại hơn 3 sào lúa

Khởi tố vụ án dùng thuốc diệt cỏ phun vào ruộng lúa nhà 'người tình'

Khởi tố vụ án dùng thuốc diệt cỏ phun vào ruộng lúa nhà 'người tình'

Tình cũ phá ruộng lúa: Đền đầy đủ thì tha thứ

Tình cũ phá ruộng lúa: Đền đầy đủ thì tha thứ

Phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa để trả thù

Phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa để trả thù

Nghi người tình lấy ví, lão nông phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa để trả đũa

Nghi người tình lấy ví, lão nông phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa để trả đũa

Mâu thuẫn, người đàn ông mua thuốc diệt cỏ phun cháy 1.700 mét vuông lúa của gia đình đối phương

Mâu thuẫn, người đàn ông mua thuốc diệt cỏ phun cháy 1.700 mét vuông lúa của gia đình đối phương

Nghi người tình lấy tiền, người đàn ông mua thuốc diệt cỏ phá lúa

Nghi người tình lấy tiền, người đàn ông mua thuốc diệt cỏ phá lúa

'Diệt cỏ' hơn 3 sào lúa của người tình vì bị mất ví

'Diệt cỏ' hơn 3 sào lúa của người tình vì bị mất ví

Nghi người tình lấy ví, người đàn ông dùng thuốc diệt cỏ phá lúa

Nghi người tình lấy ví, người đàn ông dùng thuốc diệt cỏ phá lúa