Nhiều gương mặt trẻ tỏa sáng tại cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019

Nhiều gương mặt trẻ tỏa sáng tại cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019

Lộ diện những gương mặt xuất sắc của làng âm nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam

Lộ diện những gương mặt xuất sắc của làng âm nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam

Bế mạc Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu 2019

Bế mạc Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu 2019

Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019: Đây là mùa thi 'Vàng'

Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019: Đây là mùa thi 'Vàng'

Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019: Đánh dấu sự phát triển mới của âm nhạc Việt

Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019: Đánh dấu sự phát triển mới của âm nhạc Việt

Khởi tranh cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

Khởi tranh cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

Khai mạc cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019: Ngân nga cùng âm nhạc cổ điển

Khai mạc cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019: Ngân nga cùng âm nhạc cổ điển

Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019