Vì miếng đất làm mất tình thân...

Vì miếng đất làm mất tình thân...

Người anh tay xách theo chiếc cặp màu đen đựng đầy tài liệu đi lướt qua vợ chồng người em tiến nhanh vào...