NÀNG LÀ THƠ TỰ THUỞ KIẾP XƯA YÊU..

NÀNG LÀ THƠ TỰ THUỞ KIẾP XƯA YÊU..

Vẫn muôn chung thiết tha như màu áo/ Buổi đầu yêu không hư ảo hoen mờ/ Lá vô thường nở búp hạnh ý thơ/ Đóa...
Gìn giữ nét riêng của điệu chèo đất Tổng Gối

Gìn giữ nét riêng của điệu chèo đất Tổng Gối

Xem múa Bóng ở Tháp Bà PoNagar

Xem múa Bóng ở Tháp Bà PoNagar

Lòng tham không đáy

Lòng tham không đáy

Đến đền Am Chúa tạ ơn nữ thần Thiên Y A Na

Đến đền Am Chúa tạ ơn nữ thần Thiên Y A Na

Tranh dân gian Hàng Trống - Một nét văn hóa độc đáo xứ Hà Thành

Tranh dân gian Hàng Trống - Một nét văn hóa độc đáo xứ Hà Thành

Tranh dân gian Hàng Trống - Một nét văn hóa độc đáo xứ Hà Thành

Nguyễn Du - Puskin: Tương đồng và khác biệt

Nguyễn Du - Puskin: Tương đồng và khác biệt

Tỉnh say Nguyễn Khuyến!

Tỉnh say Nguyễn Khuyến!