Nghệ An: Hơn 1.000 áo ấm đến với học sinh vùng biên giới

Nghệ An: Hơn 1.000 áo ấm đến với học sinh vùng biên giới

Mang áo ấm đến với học sinh hai xã miền núi đặc biệt khó khăn tại Nghệ An

Mang áo ấm đến với học sinh hai xã miền núi đặc biệt khó khăn tại Nghệ An

Nghệ An:Trao hơn 1000 'áo ấm mùa đông' đến với học sinh miền núi

Nghệ An:Trao hơn 1000 'áo ấm mùa đông' đến với học sinh miền núi

Tặng gần 1.100 chiếc áo ấm tặng học sinh miền núi

Tặng gần 1.100 chiếc áo ấm tặng học sinh miền núi

Tuyên Quang: Nữ doanh nhân tiêu biểu hết lòng vì nông nghiệp, nông dân

Tuyên Quang: Nữ doanh nhân tiêu biểu hết lòng vì nông nghiệp, nông dân

Người trẻ sống có nghĩa tình

Người trẻ sống có nghĩa tình

Bồi đắp lòng nhân ái từ công tác chữ thập đỏ trường học

Bồi đắp lòng nhân ái từ công tác chữ thập đỏ trường học