Báo Nghệ An tặng quà học sinh và người nghèo xã biên giới Na Ngoi, Kỳ Sơn

Báo Nghệ An tặng quà học sinh và người nghèo xã biên giới Na Ngoi, Kỳ Sơn

San sẻ hơi ấm yêu thương

San sẻ hơi ấm yêu thương

Tuyên Quang: Chương trình Thiện nguyện Áo ấm mùa Đông – Tết yêu thương

Tuyên Quang: Chương trình Thiện nguyện Áo ấm mùa Đông – Tết yêu thương

Ấm lòng những món quà cho học sinh nghèo vùng cao

Ấm lòng những món quà cho học sinh nghèo vùng cao

Nghệ An: Hơn 1.000 áo ấm đến với học sinh vùng biên giới

Nghệ An: Hơn 1.000 áo ấm đến với học sinh vùng biên giới

Mang áo ấm đến với học sinh hai xã miền núi đặc biệt khó khăn tại Nghệ An

Mang áo ấm đến với học sinh hai xã miền núi đặc biệt khó khăn tại Nghệ An

Nghệ An:Trao hơn 1000 'áo ấm mùa đông' đến với học sinh miền núi

Nghệ An:Trao hơn 1000 'áo ấm mùa đông' đến với học sinh miền núi

Tặng gần 1.100 chiếc áo ấm tặng học sinh miền núi

Tặng gần 1.100 chiếc áo ấm tặng học sinh miền núi

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng – Cầu nối giữa các doanh nghiệp

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng – Cầu nối giữa các doanh nghiệp

Của cho không bằng cách cho

Của cho không bằng cách cho

Nghệ An: Toàn bộ học sinh 2 xã biên giới Mường Típ, Mường Ải có áo ấm mới

Nghệ An: Toàn bộ học sinh 2 xã biên giới Mường Típ, Mường Ải có áo ấm mới