Đoàn thanh niên Cơ quan TƯ Hội được tiếp nhiệt huyết với 'Lửa Thanh xuân'

Đoàn thanh niên Cơ quan TƯ Hội được tiếp nhiệt huyết với 'Lửa Thanh xuân'

Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Triễn lãm 'Lửa thanh xuân': Tiếp 'lửa' cho thế hệ trẻ

Triễn lãm 'Lửa thanh xuân': Tiếp 'lửa' cho thế hệ trẻ

Sống lại ký ức hào hùng qua 'Lửa thanh xuân'

Sống lại ký ức hào hùng qua 'Lửa thanh xuân'

'Lửa Thanh xuân' - Ký ức một thời tuổi trẻ đáng tự hào

'Lửa Thanh xuân' - Ký ức một thời tuổi trẻ đáng tự hào

Ký ức về một thời thanh xuân đáng tự hào

Ký ức về một thời thanh xuân đáng tự hào

Tiếp nối ngọn lửa Thanh xuân từ các thế hệ đi trước

Tiếp nối ngọn lửa Thanh xuân từ các thế hệ đi trước

'Lửa thanh xuân' khơi gợi quá khứ của một thời tuổi trẻ

'Lửa thanh xuân' khơi gợi quá khứ của một thời tuổi trẻ

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Tiếp thêm nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Tiếp thêm nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

'Lửa thanh xuân' - Ký ức một thời tuổi trẻ

'Lửa thanh xuân' - Ký ức một thời tuổi trẻ

'Lửa thanh xuân'- Ký ức về thời thanh niên sôi nổi

'Lửa thanh xuân'- Ký ức về thời thanh niên sôi nổi

Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Khúc ca về tuổi trẻ

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Khúc ca về tuổi trẻ

Tái hiện ký ức thanh xuân của các nhân chứng lịch sử

Tái hiện ký ức thanh xuân của các nhân chứng lịch sử

'Lửa thanh xuân': Gợi lại ký ức, nhiệt huyết của thời thanh niên sôi nổi

'Lửa thanh xuân': Gợi lại ký ức, nhiệt huyết của thời thanh niên sôi nổi

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Ký ức của một thời tuổi trẻ

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Ký ức của một thời tuổi trẻ