Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Vang mãi Bản hùng ca Tháng Mười

Vang mãi Bản hùng ca Tháng Mười

'Bản hùng ca tháng 10' - tri ân tình hữu nghị Việt - Nga

'Bản hùng ca tháng 10' - tri ân tình hữu nghị Việt - Nga

Hào hùng 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Hào hùng 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Bản hùng ca tháng Mười

Bản hùng ca tháng Mười

Giao lưu nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Giao lưu nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nga tham gia chương trình 'Bản hùng ca tháng Mười'

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nga tham gia chương trình 'Bản hùng ca tháng Mười'