Hội đồng Nhà nước Cuba thay đổi một số vị trí trong chính phủ

Hội đồng Nhà nước Cuba thay đổi một số vị trí trong chính phủ

Ông Jorge Luis Perdomo Di-Lella được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Cuba thay ông Roberto Morales Ojeda, trong...
Tổng bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Tổng bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Cuba hỗ trợ Việt Nam công nghệ bảo quản xe thiết giáp

Cuba hỗ trợ Việt Nam công nghệ bảo quản xe thiết giáp

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3

Hợp tác quốc phòng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba

Hợp tác quốc phòng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cu Ba phát triển sâu rộng

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cu Ba phát triển sâu rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Việt Nam luôn đứng bên cạnh Cuba'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Việt Nam luôn đứng bên cạnh Cuba'

Việt Nam và Cuba đối thoại chính sách quốc phòng

Việt Nam và Cuba đối thoại chính sách quốc phòng

Cuba giúp quân y Việt Nam kỹ thuật ép hơi nước tác động lên các huyệt

Cuba giúp quân y Việt Nam kỹ thuật ép hơi nước tác động lên các huyệt

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3

Việt Nam hợp tác với Cuba về an ninh mạng

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm Việt Nam

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc phòng Cuba

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc phòng Cuba

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Tổng Tham mưu trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cuba thăm chính thức Việt Nam

Tổng Tham mưu trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cuba thăm chính thức Việt Nam

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cu Ba thăm Lữ đoàn 147 Hải quân

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cu Ba thăm Lữ đoàn 147 Hải quân

Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam