Tắc trách

    Báo VTC News
    Gốc

    (VTC News) - Làm việc mà cứ để đầu óc đi nơi khác thế này thì thật là nguy hiểm.

    AQ (funnyplace.org)

    Nguồn VTC: http://vtc.vn/65-223685/video-hai/tac-trach.htm