TAC: KDC tăng giá chào mua sau khi ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch TAC

Đây là động thái đầu tiên của KDC sau khi ông Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc của Tập đoàn Kido (mã KDC) bước chân vào HĐQT của CTCP Dầu thực vật Tường An (mã TAC).

TAC: KDC tăng giá chào mua sau khi ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch TAC - Ảnh 1

Theo đó, Nghị quyết HĐQT KDC đã quyết định tăng giá chào mua từ 78.000 đồng lên 82.000 đồng.

Trước đó, KDC đã đăng ký chào mua công khai 65% vốn TAC của KDC. Nếu giao dịch thành công, KDC sẽ có trong tay hơn 12,3 triệu cổ phiếu TAC.

Cùng với đó, HĐQT KDC cũng gia hạn thời gian thực hiện chào mua công khai, từ 45 đến 60 ngày.

Giá cổ phiếu của TAC chốt ngày 27/10/2016 ở mức 77.000 đồng.

KDC đang sở hữu 24% vốn tại Vocarimex – hiện là cổ đông nắm giữ 27% vốn của TAC. Theo ông Trần Lệ Nguyên, Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc của Tập đoàn Kido, KDC sẽ tăng sở hữu tại Vocarimex trên 51% vào cuối năm nay.

Trong diễn biến mới đây, tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào 6/10/2016, cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Lệ Nguyên và bà Nguyễn Thị Hạnh là thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017. Ông Trần Lệ Nguyên đồng thời trở thành Chủ tịch HĐQT TAC.

Ngọc Đỗ