Tác giả Đức xuất bản sách viết về cách mạng Việt Nam

Cuốn sách "Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Sự xuất hiện những điều kiện cơ bản của nó từ năm 1925 đến 1945" của tác giả Gerhard Feldbauer đã được Nhà xuất bản Pan Rughenxtaien ở thành phố Bon, Đức vừa cho ra mắt độc giả.