Tắc đường, tắt bếp!

Hàng ngàn bếp lửa của người Cor, người Hrê, người Ca Dong vẫn đang đỏ trong mỗi ngôi nhà nhưng đã mười ngày qua, "không có một bữa nào cái nồi trong bếp được no cả", như lời một bà mẹ Ca Dong đã nói