Tạ từ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Từ em, anh biết tạ từBiết thời gian giấu lá thư úa vàngChuyến tàu đã thế đò ngangÁo bà ba đã khuất trong thơ tình

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2008/6/1/242064.tno